Bedrijfswagenleasing (onderdeel van Dealerleasing), hierna te noemen BWL, verleent u hierbij toegang tot bedrijfswagenleasing.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door BWL en derden zijn aangeleverd, om u een zo goed mogelijk beeld te geven over het lease en shortleaseproduct dat Bedrijfswagenleasing biedt. BWL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van BWL met de grootst mogelijke zorg is samengesteld zijn de gebruikte afbeeldingen en teksten indicatief en kunnen daar derhalve geen rechten aan worden ontleend. De kleuren en uitvoeringen van de auto’s zoals weergegeven op bedrijfswagenleasing.nl zijn indicatief en kunnen afwijken van het type en de kleur zoals overeen te komen in de leaseovereenkomst. Alle (short)lease auto / contract gerelateerde zaken zoals opties, specificaties, leasetarief, brandstof, carrosserie, mogelijkheden, kleur etc. worden definitief overeengekomen in de getekende overeenkomst op basis van onze (vrijblijvende) offerte.

Cookies

Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies voor door BWL te bepalen doeleinden zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – het meten van bezoekersaantallen, doch uitsluitend ten behoeve van Bedrijfswagenleasing.

Klachten

Helaas komt het voor dat zaken niet lopen zoals u en wij graag willen dat ze gaan. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw ongenoegen of klacht bij ons kenbaar maakt, zodat we samen tot een gewenste oplossing kunnen komen. Hoewel wij de diverse (social) media en fora goed monitoren, kan het voorkomen dat uw klacht ons ontgaat wanneer u er voor kiest uw klacht via dergelijke media te ventileren. Dat is jammer, want wij streven ernaar om samen tot een oplossing te komen! Wanneer u een klacht heeft, lossen wij dat graag op met u! Door gebruik te maken van de BedrijfswagenLeasing klachten pagina kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp.

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BWL of de respectievelijke eigenaren.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BWL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Door het bezoeken van deze website geeft u aan deze disclaimer gelezen te hebben en daarmee akkoord te gaan.

Deze disclaimer is opgemaakt te Geldrop op 1 september 2012 en gewijzigd op 17-4-2015 t.o.v. de eerste uitgave.